Kvaliteedipoliitika

AS Taalri Varahaldus kvaliteedipoliitika põhineb ettevõtte laiaulatuslikule teehoiutööde järelvalve, teeprojektide ekspertiisi ja projektijuhtimise kogemusele, mis võimaldab ettevõttel pakkuda enda klientidele järjepidevalt kõrget kvaliteeti.

Koostöös klientidega pannakse paika kvaliteedialased eesmärgid, mida töö käigus jälgitakse ja täiustatakse, et vastata ning võimalusel ületada klientide ootusi tähtaegselt ning kasumlikult.

Ettevõtte poliitika on üle vaadata ja täiustada kvaliteedijuhtimise süsteemi läbi kvaliteedimeeskonna, mille liikmed kindlustavad kvaliteedipoliitika arusaadavuse ja rakendamise ettevõtte kõigi töötajate seas. Kvaliteeedijuhtimissüsteemi juurutamise, pideva parendamise ja arendamise eest vastutab juhataja.

AS Taalri Varahalduse arendustegevus väljendub peamiselt lepingute koostamise, läbirääkimiste, kooskõlastamiste ja allkirjastamise protsessis, mille sisendiks on pakkumised ja väljundiks leping koos lisadega. Nõuetekohasuse tõendiks juhataja allkiri lepingul ja kasutuskohasuse tõendiks Kliendi kinnitus tööde vastuvõtmise aktidel. Arenduse muudatused ohjatakse lepingu lisadena.

Kliendile parima kvaliteedi tagamiseks kaasab Taalri Varahalduse nii enda kui oma välismaiste koostööpartnerite rahvusvahelise kogemuse.

Seire- ja mõõtevahedite ohje pole Taalri Varahalduse kvaliteedijuhtimise süsteemist välistatud, kuid kuna kasutatavate mõõtevahendite ohje toimub läbi kolmandate osapoolte pole seire- ja mõõtevahendite ohje dokumenteeritud eraldi protseduurina.

AS Taalri Varahaldus kvaliteedijuhtimissüsteem on sertifitseeritud alates 2004. aastast.

Share Tweet Pin it