Kvaliteedijuhtimissüsteemi juhtpõhimõtted

Taalri Varahaldus kvaliteedijuhtimissüsteemi juhtpõhimõtted rajanevad ettevõtte laiaulatuslikule teehoiutööde järelvalve, teeprojektide ekspertiisi ja projektijuhtimise kogemusele, mis võimaldab ettevõttel pakkuda enda klientidele järjepidevalt kõrget kvaliteeti läbi töötajate kaasamise.

Ettevõtte juhtpõhimõteteks on:

1) Koostöös klientidega pannakse lähtuvalt konkreetsest projektist paika kvaliteedialased eesmärgid, mida töö käigus jälgitakse ja täiustatakse, et vastata ning võimalusel ületada klientide ootusi tähtaegselt ja kasumlikult.

2) Koostöös ettevõtte töötajatega vaadatakse järjepidevalt üle ja täiustatakse kvaliteedijuhtimise süsteemi, mis võimaldab tagada juhtpõhimõtete arusaadavuse ja rakendamise ettevõtte kõigi töötajate seas. Kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamise, järjepideva parendamise ja arendamise eest vastutab juhataja.

3) Juhtkond teostab pidevalt uute tehnoloogiate seiret, mis võimaldab tõhusamalt ja mõjuvamalt osutada klientidele teenuseid tagades seeläbi pideva valmisoleku uuemate tehnoloogiate katsetamiseks ja kasutusele võtmiseks.

4) Kliendile parima kvaliteedi tagamiseks kaasab Taalri Varahalduse nii enda kui oma välismaiste koostööpartnerite rahvusvahelise kogemuse – ühelt poolt sisendina konkreetsete projektide planeerimisse ja teiselt poolt parimate praktikate kasutusele võtmiseks.

5)Kvaliteetse teenuse tagamiseks kasutatakse teenuse osutamisel vastutavate isikutena ainult vastava kutsetunnistusega isikuid, keda võivad toetada oskusteadmisi nõutavates ülesannetes ainult isikud, kes omavad või omandavad vastavas valdkonnas kõrgharidust.

Share Tweet Pin it