AS Taalri Varahaldus tutvustus

AS Taalri Varahaldus on asutatud 1997. aastal ning on alates 2001. aastast spetsialiseerunud eelkõige infrastruktuuri (peamiselt teed ja raudteed) objektide ehituse omanikujärelevalvele ja ekspertiisile. Oma tegevuses kasutame laialdaselt projektijuhtimise põhimõtteid, luues iga konkreetse projekti juhtimiseks, arvestades selle keerukust ning teostamise tähtaegu, oma meeskonna. Meie litsentseeritud projektijuhtidel on ehituse alane kõrgem haridus ja keskmiselt enam, kui 20-aastane kogemus ehitustööde teostamise, järelevalve ja organiseerimise alal.

Alates 2008. aastast on AS Taalri Varahaldus pakkunud ka riigihangete ettevalmistamise ja läbiviimise teenust, mis võimaldab avaliku sektori tellijal ära kasutada meie kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide teadmisi ja oskusi ning ärianalüüsi teenuseid erasektorile, mille raames kaardistatakse ettevõtte põhiprotsessid ja leitakse võimalusi tõhusamaks tegutsemiseks. Ehitusvaldkonna ettevõtetele teeme ka ärimudeli ja strateegia auditit.

Viimase kümnekonna aasta jooksul oleme kasvanud üheks suurematest teehoiutööde omanikujärelevalve teenuseid osutavaks ettevõtteks Eestis ja viimase 5 aasta jooksul oleme enda tegevust laiendanud eelkõige Lätis, kus tegutseme peamiselt kohalike olusid ja võimalusi tundvate partneritega. Kompetentsi ja kvaliteeti väärtustava ettevõttena oleme koostööd teinud nii Soome, Rootsi, Hollandi, Iirimaa, Taani ja Saksamaa ettevõtetega kaasates nende spetsialiste või kogemusi keerukamate projektide realiseerimisel.

TVH_logo_MV

ISO 9001

Oleme alati omistanud suurt tähtsust meie poolt ja meie järelevalve all teostatavate tööde kvaliteedile.

16. juulil 2004 kinnitati meie kvaliteedijuhtimissüsteem rahvusvaheliselt tunnustatud ISO 9001:2000 kvaliteedisertifikaadiga,  alates 2010. aasta juunist ISO 9001:2008 kvaliteedisertifikaadiga ning alates 2018. aasta maist ISO 9001:2015 kvaliteedisertifikaadiga.