Tallinn–Narva mnt Kodasoo–Läsna lõikude rekonstrueerimine

Järelevalve

2014. ja 2015. aastal teostati Tallinn–Narva mnt Kodasoo–Läsna lõikude II sõidutee rekonstrueerimine, kus AS Taalri Varahaldus osales alltöövõtjana ja mille ehitusmaksumuseks kujunes ligi 5,6 miljonit EUR

Põhimaantee 1 (E20) Tallinn-Narva maantee Kodasoo-Läsna lõikude (km 30,9-65,0) II sõidutee ulatusliku remondi eesmärgiks oli parandada tee seisukorda, sõidumugavust ja liiklusohutust ca 16 km ulatuses järgmistel lõikudel (1) Kodasoo – Kiiu km 30,9-37,7, (2) Vahastu – Kemba km 50,3-56,3 ja (3) Valgejõe – Läsna km 61,8-65,0. Ehitustööd sisaldasid ka Kodasoo II viadukt ja Kiiu II viadukt rekonstrueerimist. Tööde kooseisu kuulusid üksikpuude langetamine, võsa likvideerimine, teemaa puhastamine, haljastuse rajamine, kraavide puhastamine, mullatööd, aluste ja katete ehitus, tänavavalgustuse rajamine ja liikluskorraldusvahendite kaasajastamine.

Share Tweet Pin it