Aru talu vähitiigid

Projektijuhtimine

Aru talu vähitiikide ehitus ja rekonstrueerimistööd on toimunud kahes järgus – aastatel 2004 – 2006 (rahaline maht ca 510 000 EUR) ja aastatel 2012 – 2015 (rahaline maht ca 560 000 EUR). Kokku ehitati 5 uut vähitiiki veepeegliga kokku 7 000 m2 ja rekonstrueeriti 3 300 m2 veepeegli alune pind. Pinnasetöid teostati mahus 19 600 m3. Veekadude minimiseerimiseks on tiikide ehitusel kasutatud geosünteetikat.

Tiikide veevarustus ehitati selliselt, et oleks võimalik kasutada nii talu maaparandussüsteemi vett, kui ka rajatud puurkaevu vett. Vähitiikides rakendatakse vee korduvkasutust, mis põhineb vabavoolsel 200 tonnise mahuga liivafiltril ja kõrgsurve filtrisüsteemidel. Turvalisuse tagamiseks on tiigid ümbritsetud erikonstruktsioonilise aiaga ning ehitatud valvesüsteem koosneb mikrolainel töötavast perimeetrivalvest ja videovalvest.

Vähkide elukeskonna tagamiseks on tiikidesse ehitatud looduslikust kruusast kate ning rajatud vähivarjepaigad plasttorudest, eterniidiribadest ja kivikalmetest. Tiikidesse on ehitatud suvine ja talvine aereerimissüsteem ning 4 vähitiiki on kaetud linnutõrjevõrkudega.

Rajatud vähikasvandus võimaldab kasvatada aastas ca 12 000 kaubavähki.

Share Tweet Pin it