Tartu idapoolse ringtee 2. ehitusala ehitamine

Järelevalve

2012-2015. aastal projekteeriti ja ehitati Tartu 2. ehitusala, kus AS Taalri Varahaldus osales alltöövõtjana eelkõige Ihaste silla ehitustööde omanikujärelevalve teostamisel.

Ihaste sild on raudbetoonsild Tartu linna kagupiiril, mis viib üle Emajõe, ühendades Ihaste ja Ropka tööstusrajooni. Silla kogupikkus on 400 meetrit, millest Emajõe kohale jääb 90-meetrise avaga lõik. Ülejäänud sillaosa rajati kahele poole jõge Ropka-Ihaste luha kohale. Emajõe kohal on silla kogulaius 15,5 meetrit. Sillal on 1+1 sõidurajaga sõidutee, sellest ühel pool nelja meetri laiune kergliiklustee. Ihaste sillale on paigaldatud 1,4 m kõrgused läbipaistvast materjalist müratõkked, kahe keskmise samba juurde ehitatud vaateplatvormid. Kogu projekti ehitusmaksumuseks kujunes ca 21 miljonit eurot.

Share Tweet Pin it