Asfalteerimised kuumtaastatud alusele 2015

Järelevalve

Katte kuumtaastamise käigus tehti teekatte kuumtaastusremonti katte olemasolevates piirides. Osadel lõikudel tehti lisaks ka tasandusfreesimist ning auguremont. Projekti raames asfalteeriti kuumtaastatud alusele ligikaudu 65 km teid üheksas eri lõigus üle Eesti ja seda 6 kuu jooksul. Kokku paigaldati üle 650 000 m2 asfaltkatte kulumiskihti. Järelevalve tööde käigus pöörati erilist tähelepanu paigaldatava asfaldi temperatuurile, milleks olid kasutusele võetud termokaamerad. Projekti ehitusmaksumuseks oli üle 4,9 miljoni EUR.

Share Tweet Pin it