Kroodi eritasandilise ristmiku ehituse I etapp

Järelevalve

2011. ja 2012. aastal teostatud Kroodi eritasandilise ristmiku ehituse I etapp, mille maksumuseks kujunes ligi 9 miljonit EUR.

Vaata ka järelevalve videot, mis hõlmab kogu projekti.

Projekti raames ehitati välja Põhjaranna tee ca 1,8 km ulatuses, rekonstrueeriti Vana-Narva maantee ca 1,5 km ulateuses ning ehitati ca 1,8 km kergliiklusteid. Lisaks ehitati “Viadukt 1” (9 avaline, üldpikkus ca 200m üle raudteede, üldine laius ca 16m) ja “Viadukt 2” (2 avaline, üldpikkus ca 60m üle Põhjaranna tee, üldine laius ca 22m), sidekanalisatsioon (ca 0,7 km), tänavavalgustus (ca 4 km), sademeveekanalisatsioon (ca 0,5 km) ning reoveekanalisatsioon (ca 0,1 km).

Share Tweet Pin it