Kaarepere viadukti ehitus üle raudtee

Ekspertiisid

2011. aastal teostatud raudtee ülesõidukohtade ümberehitus riigi tugimaanteel nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete km 29,5-32,2 ja riigi kõrvalmaanteedel nr 14200 Pikkjärve-Tõrve ning 14204 Kaarepere-Palamuse ehitamine ehitusmaksumusega ligi 4 miljonit EUR.

Vaata ka järelevalve videot, mis hõlmab kogu projekti.

Projekt raames ehitati ümber tugimaanteed nr 39 Tartu – Jõgeva – Aravete lõigul Pikkjärvest Kaarepereni (km 29,0 – 32,2), mille käigus ehitati välja Tapa – Tartu raudteele viadukt. Lisaks ehitati kõrvalmaanteede nr 14200 Pikkjärve – Tõrve, nr 14204 Kaarepere – Palamuse ja nr 14205 Pikkjärve – Sääsküla uued ühendusteed tugimaanteega nr 39. Asendati autode raudteeülesõidud kergliiklejate ülekäikudega teedel nr 14200 Pikkjärve – Tõrve ja nr 14204 Kaarepere – Palamuse. Ehitati parkla Kaarepere raudteejaama lähedusse.

Share Tweet Pin it