Põhimaantee nr 11 Kurna-Luige teelõigu ehitus

Järelevalve

2014. aastal teostatud Põhimaantee nr 11 Kurna-Luige teelõigu ehitus, ehitusmaksumusega ligi 4,5 miljonit EUR.

Projekti raames ehitati Tallinna ringtee Kiili ristmiku ja Luige liiklussõlme vaheline lõik (km 16,0-17,8) ümber neljarajaliseks (2+2) eraldusribaga maanteeks. Ehitati juurde vasakpoolne niit ning olemasolev niit viidi üle vasakpoolseks, mida võimaldas juurde ehitatud parempoolne niit. Kahe niidi vahel oleva killustikusõelmetest eraldusriba laius on 4m. Teemulde kuivana hoidmiseks paigaldati eraldusriba alla drenaažitorud.

Mõlema niidi mõlemasse serva paigaldati ohutuse tagamiseks terves pikkuses põrkepiire. Luige poolsesse otsa lisati 250 m müratõkkeseinasid. Objekti keskel paikneval Sausti peakraavil asendati vana truup uue 49m pikkuse terastruubiga. Selle kõrvale rajati 47m pikkune väikeloomatunnel. Ümber tõsteti teega ristuvad tehnovõrgud (gaas, vesi, survekanal, elekter)

Share Tweet Pin it