Tartu idapoolse ringtee 1. ehitusala ehitus

Järelevalve

2012. ja 2013. aastal teostatud Tartu idapoolse ringtee 1. ehitusala (Võru ja Turu tänavate vaheline teelõik) on üks osa 11,8 km pikkusest idapoolsest ringteest. Põhitänav on osa TEN-T võrgustikust, ning ühendab E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ja E264 Jõhvi-Tartu-Valga maanteid. Projekti ehitusmaksumuseks oli ligi 15 miljonit EUR.

Projekti raames ehitati 3 km ulatuses välja Ringtee tänav 3+3 rajalisena koos rampide ja Võru tänava osaga, ehitati 2,3 km juurdepääsuteid ja 6 km kergliiklusteid, ehitati välja Võru tänava eritasapinnaline liiklussõlm koos sillaga, Turu tänava ringrismik ning rekonstrueeriti Jalaka ja Tähe tänavate foorreguleeritavad ristmikud.

Share Tweet Pin it