Via Baltica II – Tallinn-Pänru-Ikla maantee taastusremont

Järelevalve

2004. aastal teostatud Via Baltica II projekti raames Tallinn-Narva maantee (E20) ja  Tallinn-Pärnu-Ikla maantee (E67) taastusremot ehitusmaksumusega ligikaudu 30 miljonit EUR.

Via Baltica II projekti raames remonditi 2004.aastal Eestis eri teelõike Tallinn-Pärnu-Ikla ja Tallinn-Narva maanteel kokku 120,4 km ulatuses. Projekti kogumaksumus oli 30,3 mln EUR, millest 75% rahastas Euroopa Liit ja 25% kaeti Eesti riigieelarve vahenditest.

Remondi käigus ehitati uusi asflatbetoonkatteid ja kompleksstabiliseeritud aluseid, parandati muldkehasid, katte vastupidavuse suurendamiseks paigaldati katte alla geovõrku, muldkeha tugevdamiseks kasutati geotekstiili, väiksemad sillad ehitati ümber terastruupideks, paigaldati uued liikluskorraldusvahendid, markeeriti katteid ja korrastati teemaad.

Share Tweet Pin it