Tallinn-Narva maantee Maardu-Valgejõe lõigu rekonstrueerimine

Järelevalve

2005. aastal teostatud E20 Tallinn-Narva maantee Maardu-Valgejõe km 17,4-62,4 teelõigu rekonstrueerimistööd ehitusmaksumusega ligi 20 miljonit EUR.

Projekti raames remonditi eri teelõike kilomeetritel 17,4 – 62,4, kokku 62,7 km ühte sõidusuunda. Ehitati uued katted, uus muldkeha Ruu ja Kodasoo vahel vasakpoolsel suunal km 26,1-30,9 ja uus sild üle Jägala jõe. Remonditi kõik Maardu ja Valgejõe vahel olevad liiklussõlmed, 5 silda, 7 viadukti, 2 jalakäijate tunnelit ja karjatunnel. Teekatte tugevdamiseks kasutati geovõrku ja geotekstiili.

Erilist tähelepanu pöörati teekeskkonnale, projekti raames ehitati 4 truupi loomadele, Jägala ja Valgejõe silla alla rajati loomadele kallasrajad, ehitati loomatara, tõkestamaks loomade pääsu teele ja suunamaks neid ulukitruupide või kallasraja poole. Esmakordselt paigaldati elektrooniline hoiatusmärk ning maaliti teekattele põdrakujutisi. Keskkonna mõjude leevendamiseks ehitati kokku 922 m müratõkkeid, istutati hekki ja puid ning korrastati teemaa. Rajati 2 uut puhkeala “Musta kassi” ja Kahala.

Share Tweet Pin it