Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Kose-Võõbu lõigu ehitus

Järelevalve

2017. – 2021. aastani teostatakse ehitustöid kahe erineva ehituslepingu raames, mille üle teostatakse järelevalvet ühe järelevalve lepingu raames, kus alltöövõtjaks on ka AS Taalri Varahaldus.

Kose-Ardu teelõigule ehitatakse 2+2 sõidurajaga 12 km pikkune I klassi maanteelõik uuele trassile, sealhulgas Kose-Risti ja Ardu liiklussõlmed, üks tunnel ja üks ulukite läbipääsuks mõeldud ökodukt. Samuti on teelõigule kavandatud truubid kahepaiksetele ja väikeulukitele. Ristumised kõrvalmaanteede ja kohalike teedega on eritasandilised. Ulatuslikult kaevatakse välja turvast ja asendatakse täitematerjaliga. Rajatakse müratõkkevallid, ulukitara ning juhte ulukitest hoiatav turvasüsteem. Ehitusmaksumus ca 36,7 miljonit EUR.

Ardu-Võõbu teelõigul ehitatakse uus 2+2 sõidurajaga 11,5 km pikkune I klassi maanteelõik uuele trassile, sealhulgas Pala, Saarnakõrve ja Mustla liiklussõlmed, sillad Lintsi ja Pirita jõele, ökodukt, kahepaiksete tunnelid ning väikeulukite tunnel. Ca 268 000 m3 ulatuses kaevatakse välja turvast ja asendatakse täitematerjaliga. Rajatakse müratõkkevallid, ulukitara ning juhte ulukitest hoiatav turvasüsteem. Ehitusmaksumus ca 27,6 miljonit EUR.

Vaata ka droonivideosid objektist: https://youtu.be/dfM98XAJrQY

Share Tweet Pin it