Tallinna Lennujaama lennuliikusala laiendamine ja rekonstrueerimine

Järelevalve

2016. ja 2017. aastal teostati Tallinna Lennujaama lennuliiklusala keskkonnaseisundi parendamine ja lennuohutuse suurendaminst, ehitusmaksumusega ca 34,5 miljonit EUR.

Keerulise ja mitmekülgse projekti raames pikendati lennujaama lennurada 420 meetri ulatuses ja ruleerimisteid ca 1,1 km ulatuses. Rekonstrueeriti lennurajakate ca 3 km ulatuses ja ehitati välja perroon K, jäätõrjeala, mootorite testala ja lumekogmumisalad kokku ca 100 000 ruutmeetri ulatuses. Lennurajaohtusuriba tugevdati enam kui 500 000 ruutmeetri ulatuses. Olulisematest töödest teostati lisaks kogu lennujaama tuledesüsteemi laiendamine ja rekonstrueerimine, millega koos uuendati ka navigatsioonisüsteemiga seotud lahendusi.

Share Tweet Pin it