Suure-Jaani valla veemajandusprojekt

Järelevalve

2012. aastal teostatud Suure-Jaani valla veemajandusprojekt, ehitusmaksumusega ligi 5 miljonit EUR.

Projekti raames rekonstrueeriti üle 13,2 km veetorustiku, üle 15,5 km kanalisatsioonitorustiku, ligi 1 km survekanalisatsioonitorustiku ning rajati 9 reoveepumplat, 5 puurkaevpumplat ja 6 reoveepuhastit. Lisaks rajati Suure-Jaani linna uus puurkaevpumpla, veetöötlusjaam, reservuaarid ja AS Suure-Jaani haldus kontoriruumid.

Share Tweet Pin it