Tartu läänepoolse ümbersõidu 4. ehitusala ehitus

Järelevalve

2012. ja 2013. aastal teostati Tartu läänepoolse ümbersõidu 4. ehitusala ehitamine, mille ehitusmaksumuseks kujunes ligi 15 miljonit EUR.

Vaata ka järelevalve videot, mis hõlmab kogu projekti.

Projekt raames rekonstrueeriti T-2 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa maantee km 187,35 – 189,12 Ringtee – Lemmatsi vahelise lõik. Ühtlasi ehitati välja sademevee kanalisatsioon, kergliiklusteed ja müratõkkesein. Lisaks ehitati Maanteeviadukt ning Raudteeviadukt koos tugimüüridega. Raudteeviadukti ehitusel suunati raudtee ajutisele raudteele, mis ehitati olemas oleva raudtee kõrvale.

Share Tweet Pin it