Tartu läänepoolse ümbersõidu 5. ehitusala ehitus

Järelevalve

2014. ja 2015. aastal teostati Tartu läänepoolse ümbersõidu 5. ehitusala ehitamine, mille ehitusmaksumuseks kujunes ligi 8 miljonit EUR.

Vaata ka järelevalve videot, mis hõlmab kogu projekti.

Projekti raames projekteeriti ja ehitati välja Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel Lemmatsi teest kuni Lennuvälja teeni ulatuval 3-kilomeetrisel lõigul ehitati välja 2+2 sõidurajaga I klassi nõuetele vastav maantee (ca 3 km) koos sinna juurde kuuluvate tehnovõrkudega. Lisaks ehitati lõigule kaks maanteeviadukti, üks raudteeviadukt ja üks kergliiklustunnel, uuendati ristuvate ühendustänavate ja kõrvalmaanteede teekonstruktsiooni, ehitati välja Tamme tänava ühendustee ning Lennuvälja tee lõik koos ringristmikuga (ca 4 km). Ühtlasi ehitati projekti raames ka ca 2 km kergliiklusteid.

Share Tweet Pin it