Tallinna ringtee km 9,7 kuni 11,6 Põrguvälja liiklussõlme ja Jüri jaotusringi ehitus

Järelevalve

2015. ja 2016. aastal teostati Tallinna ringtee km 9,7 kuni 11,6 Põrguvälja liiklussõlme ja Jüri jaotusringi ehitus, kus AS Taalri Varahaldus osales alltöövõtjana. Objekti ehitusmaksumuseks kujunes ligi 6,4 miljonit EUR.

Jüri jaotusringi põhimõtteline lahendus jäeti muutmata. Ehitati ühtlase ringiraadiusega kaherajaline ringristmik, mille raames korrigeeriti ringristmiku pealesõitude ja väljasõitude trajektoore. Põhimaanteele nr 11 ehitati mõlemas suunas kaks sõidurada kogu pikkusega ca 2 km, mis on eraldatud betoonist põrkepiirdega. Ühtlasi ehitati ca 57 meetrine viadukt üle põhimaantee nr 11 sõidutee. Põhimaanteelt nr 11 suunduvate rampide ning kõrvalmaanteede nr 11303 Jüri-Aruküla tee ning nr 11330 Järveküla-Jüri tee ristmikud lahendati ringristmikena. Tööde kooseisu kuulusid teistest olulisematest töödest vee- ja kalanisatsioonirotursitku rajamine ca 1 km ulatuses ja elektri- ja sideliine rajamine ca 9,5 km ulatuses.

Share Tweet Pin it