E20 Tallinn-Narva maantee Kukruse-Jõhvi teelõigu ehitus

Ekspertiisid

2009. ja 2010. aastal teostatud E20 Tallinn-Narva maantee Kukruse-Jõhvi teelõigu ehitus ehitusmaksumusega üle 34 miljoni EUR.

Projekti raames ehitati Kukruse ja Jõhvi vaheline teelõik km 155,9-163,2 ümber I klassi 2+2 sõiduraja ja eraldusribaga maanteeks, millele ehitati lisaks uus teetrass Kukruse tuhamäest lõuna poole, 7,6 km kogujateid, eritasandilised ristmikud Kukrusele (viadukt pikkusega üle 90 m), Tammikusse (viadukt pikkusega üle 70 m) ning Jõhvi (kaks viadukti pikkusega üle 65 m) ja riste Aiandisse (viadukt pikkusega üle 80 m), kergliiklustee kogu ümberehitatava maanteelõigu ulatuses ning kaks jalakäijate silda.

Share Tweet Pin it