Tartu-Jõgeva-Aravete maantee Tartu-Tabivere lõigu remont

Järelevalve

2006. aastal alustatud Tartu-Jõgeva-Aravete maantee Tartu-Tabivere teelõigu taastusremonttööd ehitusmaksumusega ligi 8 miljonit EUR.

III klassi nõuetele vastav tee läbib Tartu ja Jõgeva maakonda. Taastusemondi käigus rekonstrueeriti 18,2 km riigimaanteed, ehitati 10,3 km kergliiklusteid, rajati välisvalgustust ning Lähte asulasse jalakäijate tunnel. Tee vana katte freespurust ehitati tolmuvaba kate kokku 40 km riigi kruusateedele.

Share Tweet Pin it