Väike-Maarja veemajandusprojekt

Järelevalve

2011. aastal teostatud Väike-Maarja veemajandusprojekt, ehitusmaksumusega ligi 1 miljon EUR.

Projekti raames ehitati 2,1 km veetorustiku ja 5,3 km kanalisatsioonitorustiku ning rekonstrueeriti 8,5 km veetorustiku ja 3,1 kanalisatsioonitorustiku. Ühtlasi rajati vastavalt 43 ja 137 vee ja kanalisatsiooni liitumispunkti ning rekonstrueeriti vastavalt 150 ja 45 kanalisatsiooni liitumispunkti. Lisaks ehitati kaks reoveepumplat.

Share Tweet Pin it