Jõhvi liiklussõlme rekonstrueerimine

Järelevalve

2012. ja 2013. aastal teostatud põhimaanteel nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga (E264) asuva Jõhvi viadukti ja sellele viivate pealesõitude (1,71-2,32) rekonstrueerimine ehitusmaksumusega ligi 8,6 miljonit EUR.

Vaataka järelevalve videot, mis hõlmab kogu projekti.

Projekti raames rajati olemasoleva viadukti asemel paarisviadukt pikkusega 246 meetrit. Rajatavad viaduktid on konstruktsioonilt sarnased, nende avaehitus on lahendatud järelpingestatud talaga, mis toetatakse V-kujulistele sammastele tugilaagrite kaudu. Viaduktid rajatakse lubjakivile toetuvatele madalvundamentidele. Ühtlasi rajati Rakvere-, Veski- ja Uus tänavate ristmik neljakülgse turboringristmikuna ja Rakvere-, Kaare- ja Pargi tänavate ristmik kolmekülgse turboringristmikuna.

Lisaks rekonstrueeriti projekti raames teelõigu välisvalgustus ning tõsteti ümber viadukti, selle pealesõitude ja ristmike ehitamisel ette jäävad tehnovõrgud, mis sisaldasid nii kaugküttetorustiku, veetorustiku, sademeveekanalisatsiooni torustiku, olmekanalisatsioonitorustiku, sidekanalisatsiooni nagu ka kesk- ja madalpingekaableid.

Share Tweet Pin it