Koidula raudteepiirijaama arendusprojekt

Ekspertiisid

2008-2012. aastani teostatud Koidula raudteepiirijaama arendusprojekt hõlmas erinevate riigihangete korraldamist, kuid peamiselt ekspertiisi ja omanikujärelevalve teostamist nii teede, raudteede kui hoonete ehitamisel. Arendusprojekti maksumuseks kujunes kokku ligi 57 miljonit EUR.

1. Koidula raudteepiirijaama esimene ehitushange, mille ehitusmaksumuseks kujunes ligi 18 miljonit EUR. Projekti raames teostati mullatöid ca 1,8 miljonit kuupmeetrit, ehitati 4 uut silda ja remonditi 3 silda, ehitati truupe, ca 5 km uusi teid ja platse, 4 elektrivarustuse alajaama koos kesk- ja madalpingevõrkudega, välisvalgustus, veevarustus koos puurkaev-pumbamaja, tuletõrjevee pumplaga, drenaaž, kanalisatsioon ja puhastusseadmed.

2. Koidula piirijaama raudtee-ehitus, mille ehitusmaksumuseks kujunes ligi 19 miljonit EUR. Projekti raames teostati raudtee pealisehituse ehitustöid ca 25,4 km ulatuses koos materjalide tarnega ning osalise projekteerimisega. Ühtlasi ehitati 10 jaamateed, tarniti ja paigaldati 38 pöörmet, ehitati välja patrull-, hooldus- ja kõnniteede ehitamist ning paigaldati piirdeaed, rongide kaal, portaalkraana ning rongide pidurite kontrollsüsteemi.

3. Koidula piirijaama hoonete ehitus, mille ehitusmaksumuseks kujunes ligi 5 miljonit EUR. Projekt raames ehitati jaama- ja büroohoone (3 korrust, suletud netopind ca 2800 m2),tolli- ja veterinaari laohoone (2 korrust, suletud netopind ca 1300 m2) koos vastavate perroonide-estakaadidega ning tehnohooldepunkt (2 korrust, suletud netopind ca 1000 m2). Lisaks ehitati projekti raames koerte aedik, hoonetealal teekatendid, hoonete välisvõrgud elekter, joogivesi, tuletõrjeveevarustus, reoveekanalisatsioon, sadeveekanalisatsioon), nõrkvoolusüsteemid ja hooneautomaatika.

4. Koidula piirijaama elektroonilise tsentralisatsiooni ehitus, mille ehitusmaksumuseks kujunes ligi 7,5 miljonit EUR. Projekti raames ehitati Koidula raudteepiirijaama raudteedele (25,4 km ulatuses) välja signalisatsiooni- ja turvangusüsteemid.

5. Koidula piirijaama rongide röntgenikompleksi ehitus, mille ehitusmaksumuseks kujunes ligi 2,5 miljonit EUR. Projekti raames tarniti ja paigaldati röntgenseade, numbrituvastussüsteem, piirdeaiad koos kaamera- ja valgustusmastidega ning turvasüsteemid.

6. Koidula raudteepiirijaama sisustuse tarne ja paigaldus, mille maksumuseks kujunes ligi 60 000 EUR. Projekti raames tarniti ja paigaldati Koidula raudteepiirijaamas asuvasse Jaama- ja büroohoonesse ja Tollilao hoonesse sobiv mööbel ja sisustus (sh töökohad, eritellimusel valmistatav mööbel). Ühtlasi viidi läbi Koidula raudteepiirijaama tehnoloogiliste seadmete tarne ja paigaldus, mille maksumuseks kujunes ligi 30 000 EUR.

Share Tweet Pin it