Tallinn-Pärnu-Ikla km 120,3-122,8 ja uue Nurmeveski silla ehitus

Järelevalve

Teostavate tööde eesmärk oli sõidumugavuse parandamine ja liiklusohutuse tõstmine. Olemasolev 1+1 ristlõikega teelõik ehitati ümber 2+1 ristlõikega teeks (2,5 km), mis parandab kõigi liiklejate sõidutingimusi ja tõstab liiklusohutuse taset.

Tallinna suunal rajati uus õgvendatud maanteelõik Sauga jõe ületuskohas ning rajati uus nelja avaga Nurmeveski sild, mille pikkuseks on 153,7 meetrit. Pärnu suund jäi kulgema mööda olemasolevat trassi. Tööde käigus tõsteti katendi kandevõimet, ehitati välja Nurme ristmik, korrastati vete äravoolusüsteemid ning kaasajastati valgustus Nurme ristmikul ning ehitatati välja jalg- ja jalgrattatee Jänesselja ringist Nurme ristmikuni.

Ehitustööd teostas Nurme Teedeehitus OÜ, projekti koostas Skepast & Puhkim OÜ ja omaniku järelevalvet tegi AS Taalri Varahaldus. Projekti kogumaksumuseks kujunes 5,2 miljonit eurot. Ehitus algas 2016. aasta oktoobris ja lõpetati detsembris 2017.

Share Tweet Pin it