Tartu idapoolse ringtee 3. ehitusala

Järelevalve

Tartu idapoolse ümbersõidu kolmas ehitusala on 1,56 km pikkune teelõik Lammi tänava liiklusringist Räpina maanteeni. Lisaks uuele teelõigule ehitati tööde käigus osaliselt ümber ka Mõisavahe ja Nõlvaku tänav ning Soojuse tee.

Projekti koosesisus ehitati välja peale idaringtee põhitrassi nn. soojuse liiklussõlm, ehitatati ümber ca 500 m lõik Mõisavahe tänavast, rajati kergliiklusteede võrgustik koos kahe kergliiklustee viaduktiga. Täiendavalt rajati põhitrassile veel nn. soojuse liiklussõlme sõidutee viadukt.

Teelõigu ehitus Lammi ringist kuni Räpina maanteeni on üks osa Idaringtee koondprojektist. 11,8 km pikkune Tartu idapoolne ringtee ühendab E263 Tallinn-Tartu-Võru- Luhamaa ja E264 Jõhvi-Tartu-Valga maanteid.

Tartu idapoolse ringtee kolmanda ehitusala ehitas AS TREF, projekti koostas Toner-Projekt OÜ ja omaniku järelevalvet tegi AS Taalri Varahaldus. Kolmanda ehitusala kogumaksumuseks kujunes 6,9 miljonit eurot. Idapoolse ümbersõidutee kolmanda etapi ehitus algas 2017. aasta jaanuaris ja lõpetati juulis 2018.

Share Tweet Pin it