Projektid

Järelevalve

Tallinn-Pärnu-Ikla km 120,3-122,8 ja uue Nurmeveski silla ehitus

Teostavate tööde eesmärk oli sõidumugavuse parandamine ja liiklusohutuse tõstmine. Olemasolev 1+1 ristlõikega tee...

view project

Järelevalve

Tartu idapoolse ringtee 3. ehitusala

Tartu idapoolse ümbersõidu kolmas ehitusala on 1,56 km pikkune teelõik Lammi tänava liiklusringist Räpina maa...

view project

Järelevalve

Tartu läänepoolse ümbersõidu 5. ehitusala ehitus

2014. ja 2015. aastal teostati Tartu läänepoolse ümbersõidu 5. ehitusala ehitamine, mille ehitusmaksumuseks kujunes...

view project

Järelevalve

Tallinn – Narva maantee Nehatu sildade ehitus

2014. ja 2015. aastal teostatud Tallinn – Narva maantee Nehatu sildade projekteerimine ja ehitus, ehitusmaksumusega ...

view project

Järelevalve

Tallinn–Narva mnt Kodasoo–Läsna lõikude rekonstrueerimine

2014. ja 2015. aastal teostati Tallinn–Narva mnt Kodasoo–Läsna lõikude II sõidutee rekonstrueerimine, kus AS Taa...

view project

Järelevalve

Kroodi viadukti valmis ehitamata osa ehitus

2015. aastal teostatud Kroodi viadukti valmis ehitamta osa projekteerimine ja ehitus, milla käigus koostati Kroodi I ...

view project

Järelevalve

Asfalteerimised kuumtaastatud alusele 2015

Katte kuumtaastamise käigus tehti teekatte kuumtaastusremonti katte olemasolevates piirides. Osadel lõikudel tehti li...

view project

Järelevalve

Tartu idapoolse ringtee 2. ehitusala ehitamine

2012-2015. aastal projekteeriti ja ehitati Tartu 2. ehitusala, kus AS Taalri Varahaldus osales alltöövõtjana eelkõ...

view project

Projektijuhtimine

Aru talu vähitiigid

Aru talu vähitiikide ehitus ja rekonstrueerimistööd on toimunud kahes järgus – aastatel 2004 – 2006 (rahaline...

view project

Järelevalve

Viira Vesiveski kalapääs

2015. aastal rajati endise paisu kohale kogu jõe ulatsues tehiskärestik. Kärestik on ca 18 m pikk...

view project

Järelevalve

Põhimaantee nr 11 Kurna-Luige teelõigu ehitus

2014. aastal teostatud Põhimaantee nr 11 Kurna-Luige teelõigu ehitus, ehitusmaksumusega ligi 4,5 miljonit EUR. Pr...

view project

Järelevalve

Tartu idapoolse ringtee 1. ehitusala ehitus

2012. ja 2013. aastal teostatud Tartu idapoolse ringtee 1. ehitusala (Võru ja Turu tänavate vaheline teelõik)...

view project

Järelevalve

Tartu läänepoolse ümbersõidu 4. ehitusala ehitus

2012. ja 2013. aastal teostati Tartu läänepoolse ümbersõidu 4. ehitusala ehitamine, mille ehitusmaksumuseks kujunes...

view project

Järelevalve

Jõhvi liiklussõlme rekonstrueerimine

2012. ja 2013. aastal teostatud põhimaanteel nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga (E264) asuva Jõhvi viadukti ja sellele viivate ...

view project

Järelevalve,Riigihanked

Pärsti valla Ramsi aleviku ja Päri küla veemajandusprojekt

2013. aastal teostatud Pärsti valla Ramsi aleviku ja Päri küla veemajandusprojekti, ehitusmaksumusega ligi 2 miljoni...

view project

Järelevalve,Riigihanked

Suure-Jaani valla veemajandusprojekt

2012. aastal teostatud Suure-Jaani valla veemajandusprojekt, ehitusmaksumusega ligi 5 miljonit EUR. Projekti raames ...

view project

Järelevalve

Tulepaagid ja tuletornid

Alates 2012. aastast oleme Veeteedeameti jaoks teostanud omanikujärelevalvet nii tulepaakide kui tuletornide rekonstru...

view project

Järelevalve

Kroodi eritasandilise ristmiku ehituse I etapp

2011. ja 2012. aastal teostatud Kroodi eritasandilise ristmiku ehituse I etapp, mille maksumuseks kujunes ligi 9...

view project

Ekspertiisid,Järelevalve

Kaarepere viadukti ehitus üle raudtee

2011. aastal teostatud raudtee ülesõidukohtade ümberehitus riigi tugimaanteel nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete km 29,5-32...

view project

Ekspertiisid,Järelevalve,Riigihanked

Koidula raudteepiirijaama arendusprojekt

2008-2012. aastani teostatud Koidula raudteepiirijaama arendusprojekt hõlmas erinevate riigihangete korraldamist, ku...

view project

Järelevalve

Väike-Maarja veemajandusprojekt

2011. aastal teostatud Väike-Maarja veemajandusprojekt, ehitusmaksumusega ligi 1 miljon EUR. Projekti raames ehitat...

view project

Ekspertiisid,Järelevalve

E20 Tallinn-Narva maantee Kukruse-Jõhvi teelõigu ehitus

2009. ja 2010. aastal teostatud E20 Tallinn-Narva maantee Kukruse-Jõhvi teelõigu ehitus ehitusmaksumusega üle 34 mil...

view project

Järelevalve

Tartu-Jõgeva-Aravete maantee Tartu-Tabivere lõigu remont

2006. aastal alustatud Tartu-Jõgeva-Aravete maantee Tartu-Tabivere teelõigu taastusremonttööd ehitusmaksumusega lig...

view project

Järelevalve

Tallinn-Narva maantee Maardu-Valgejõe lõigu rekonstrueerimine

2005. aastal teostatud E20 Tallinn-Narva maantee Maardu-Valgejõe km 17,4-62,4 teelõigu rekonstrueerimistööd ehitusm...

view project

Järelevalve

Via Baltica II – Tallinn-Pänru-Ikla maantee taastusremont

2004. aastal teostatud Via Baltica II projekti raames Tallinn-Narva maantee (E20) ja  Tallinn-Pärnu-Ikla maantee...

view project